wrapper

De voorzitter van de Raad Van Bestuur is Mieke Loncke.
De secretaris is An Rosiers.
De andere bestuurders zijn: Peter De Groof, Els De Mol, Bart Franck, Katrien Spruyt, Sandra Stockman