wrapper

Waarom EVA steunen?

Plantaardige voeding promoten kan een positief effect hebben op maar liefst acht van de zestien nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties onlangs formuleerden.

Daarom vragen wij hier expliciet aan jou om EVA te steunen met een gift. Een organisatie zoals EVA steunen - die plantaardige voeding promoot - is een van de meest efficiënte dingen die je als burger kunt doen om mee te werken aan een betere wereld voor mens, dier en planeet.

Uiteraard engageren wij ons ook om heel efficiënt met jouw gift om te gaan. Daarom hier wat meer uitleg over wat we met onze inkomsten doen. En wat we met jouw gift zullen realiseren.

InkomstenGrafiek inkomsten - EVA vzw
structurele subsidies: 40 %
projectsubsidies: 20 %
Advertenties, sponsoring & keurmerk: 15 %
Activiteiten & merchandise: 12 %
Lidgeld: 10 %
Giften: 2 %
Andere: 1%

Zoals je ziet, maken giften op dit moment maar 2% van onze inkomsten uit. Dat is te weinig. We dromen van drie keer meer, want enkel dankzij giften kunnen wij de volgende jaren succesvolle projecten zoals Vegucation - onze plantaardige kookopleiding voor (toekomstige chefs) verder zetten. Het materiaal (de lesboeken en video’s) is er, maar de projectsubsidie is ten einde. EVA wil er samen met partners als Syntra West en verschillende hotelscholen voor zorgen dat horeca-en grootkeukenchefs een basiskennis van de vegetarische keuken hebben. Maar daar zijn momenteel geen middelen voor, hoe broodnodig en baanbrekend de campagne ook is.

Beeld je eens in dat je in elke brasserie, in elke bedrijfskantine en in elk ziekenhuis gezond en lekker plantaardig eten vindt. Wat een enorme impact zouden we daarmee niet kunnen hebben op de CO2-uitstoot, de gezondheidszorg en het dierenwelzijn in ons land! Met 750 giften van 40 euro kunnen we een halftijdse kracht inzetten om Vegucation verder uit te werken en dit doel bereiken. Doe je mee?

Onze uitgaven

Uiteraard hebben we ook uitgaven.Grafiek uitgaven - EVA vzw

Educatie & campagnes: 64 %
Ledenwerving & community building: 19 %
Algemeen beheer:17%

19 % van de uitgaven gaat naar ledenwerving en community-building. Hier zit ook de lay-out en druk van EVA Magazine bij, en de loonkost van medewerkers rond community, IT, onze database en administratie.

Verder gaat 17 % naar algemeen beheer, algemene ondersteuning op gebied van personeel, financiën, administratie en op juridisch vlak. Ook het kantoor en logistieke benodigdheden. Kortom, de basis die nodig is om EVA draaiende te houden.

64 % van onze uitgaven in 2014 ging naar educatie en campagnes. Daaronder verstaan we alles van kookworkshops tot infostanden, bijvoorbeeld de huur van lokalen en standgeld, merchandising, drukwerk educatieve vormingen, vrijwilligersvergoeding, vergoeding aan derden (dat zijn mensen die freelance voor EVA werken, chefs die workshops geven in grootkeukens, het bureau dat onze vormgeving doet, …) voeding en drank, diverse kosten van evenementen en alles rond de Donderdag Veggiedag-campagne. Daarin zit ook het grootste deel van de loonkost van iedereen die rond communicatie, educatie, Donderdag Veggiedag, vrijwilligers en het culinaire aspect werkt.

Dit is de kern van onze werking, maar dit deel is ook kwetsbaar. Aangezien we voor 64 % van de werking maar kunnen terugvallen op 40 % structurele inkomsten.

24 % moet via bijkomende diverse middelen betaald worden. Als we de bestaande werking niet willen afbouwen, dan moeten we alle onderdelen van de diverse inkomsten dus laten groeien. Wij rekenen daarvoor ook een klein beetje op jullie. Allemaal samen kunnen we ervoor zorgen dat de plantaardige toekomst snel werkelijkheid wordt.

Ethische Code

EVA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.