Vacature: projectmedewerker Donderdag Veggiedag Brussel / Offre d’emploi: Responsable de projet Jeudi Veggie Bruxelles

wrapper2

wrapper

Nederlands

Vacature projectmanager - vervangingscontract van minstens 5 maanden (moederschapsverlof) - Donderdag Veggiedag Brussel/Jeudi Veggie Bruxelles

EVA vzw zet zich op verschillende manieren in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke. Om zo bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.

Wij geloven dat we de wereld kunnen veranderen met de vork. Daarom focust EVA op de praktijk: het koken. Op onze activiteiten krijg je niet alleen informatie over de voordelen van plantaardige voeding, je kunt er ook proeven, ontdekken en koken.

EVA informeert en sensibiliseert het grote publiek, professionals in de horeca, de gezondheidssector, de landbouw- en voedingssector, het middenveld, de media, het onderwijs en andere sectoren, via diverse kanalen, producten en diensten.
Onze communicatie en projecten zijn steeds toegankelijk, degelijk en positief.

Projectmanager (m/v)

Je rol:

 • Als projectmanager bouw je de campagne Donderdag Veggiedag Brussel verder uit in nauw overleg met het EVA team. Donderdag Veggiedag stimuleert mensen om (minstens) op donderdag vegetarisch te eten.
 • Je rol bestaat er voornamelijk in om:
 • Opleidingen voor grootkeukens te coördineren;
 • Praktische opleidingen te organiseren voor HORECA koks en hotelscholen;
 • Deel te nemen aan en de de organisatie van activiteiten voor particulieren om hen te stimuleren om mee te doen aan de campagne.
 • Je overlegt met diverse stakeholders, luistert naar hun noden, stelt hun een aanbod voor.
 • Je staat in voor de opvolging, evaluatie en verdieping van de bestaande Donderdag Veggiedag participanten.
 • Je staat in voor de opvolging van de jaarafspraken met gemeenten, cateraars, restaurants.
 • Je houdt de Franstalige website en sociale media up to date, en verstuurt de wekelijkse nieuwsbrief.
 • Je bouwt verder een Brussels netwerk uit van belangrijke stakeholders.

Je profiel:

 • Je bent in de eerste plaats een doener ; je kan zelfstandig werken, bent ondernemend en hebt lef;
 • Je communiceert vlot (telefonisch, online en live), legt makkelijk contacten en bent een teamplayer.
 • Je kan met je enthousiasme anderen inspireren en motiveren ;
 • Je geeft graag lezingen en presentaties voor een (groot) publiek;
 • Je bent efficiënt ;
 • Je kan ordelijk en gestructureerd organiseren en plannen, maar zorgt er ook voor dat die plannen effectief verwezenlijkt worden;
 • Je denkt creatief en strategisch ;
 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of bent gelijkwaardig door ervaring; je kiest bewust voor een functie in de non-profit-sector ;
 • Je bent vegetariër of hebt een stevige voeling met het onderwerp vegetarische voeding;
 • Ervaring met communicatie, project management, coördinatie, vrijwilligers, of campagnevoeren zijn pluspunten .
 • Je bent beschikbaar voor ad-hoc avond-en weekendwerk indien de taken dit vereisen.
 • Je bent vlot tweetalig Frans-Nederlands (gesproken en geschreven);
 • Je bent vertrouwd met pc en online te werken met allerlei sharing tools (Google Drive, Confluence), of pikt dit snel op.

Ons aanbod:

 • Een deeltijds contract (80% / 4 dagen per week) vanaf mei 2017, voor 5 maanden. Verlenging is afhankelijk van het moederschapsverlof van de werknemer en van de beschikbare middelen.
 • Loon volgens wettelijk barema (PC 329); maaltijdcheques; 20 vakantiedagen plus betaalde feestdagen (op full-time basis); 1 vrijwilligersdag.
 • Een zeer boeiende en geëngageerde job te Brussel, in een groeiende organisatie van jonge en gedreven medewerkers.
 • De mogelijkheid je permanent bij te scholen.
 • Thuiswerk mogelijkheid.
 • Je werkt 3 dagen in Brussel in de co-working plek van Mundo-B en 1 dag per week in Gent. Je wordt ook ondersteund door het EVA team. In Brussel werkt ook een andere EVA vzw medewerker.

Solliciteren?

Overtuig ons ervan dat jij de meest geschikte kandidaat bent en stuur voor 28 maart 2017 een enthousiaste brief of video met CV naar jessica@evavzw.be t.a.v. Jessica Iriza Michelante.

En français

Offre d’emploi - Contrat de remplacement de 5 mois minimum (congé de maternité)
Responsable de projet Jeudi Veggie Bruxelles / Donderdag Veggiedag

L’asbl EVA encourage une production et une alimentation plus Veggie. L’objectif étant de contribuer à la construction d’une société respectueuse des êtres humains et de leur santé, des animaux et de l’environnement.

Nous pensons qu’il est possible de changer le monde à partir de notre assiette. Pour cette raison EVA se concentre sur la pratique : le Veggie en cuisine. Nos activités vise à informer et former mais aussi à faire goûter et découvrir la cuisine Veggie dans tous ses états.

EVA informe et sensibilise le grand public, les professionnels de l’horeca et de l’alimentation, les personnes de terrain, les médias, le secteur scolaire, à travers des canaux, produits et services variés.

Notre communication et nos projets sont accessibles, fiables et positifs.

Responsable de projets (m/f)
Votre rôle:

 • En tant que responsable de projets vous développez la campagne Jeudi Veggie Bruxelles en étroite collaboration avec l’équipe d’EVA. Jeudi Veggie encourage le public à manger végétarien (au moins) le jeudi.
 • Votre rôle consiste à
 • organiser le suivi des formations en cuisine de collectivité
 • organiser des ateliers pratiques à destination des chefs de l’horeca
 • participer et mettre en place des événements visant à informer, former et sensibiliser le grand public à la cuisine veggie.
 • Vous vous concertez avec plusieurs stakeholders, vous écoutez leurs besoins et leur faites des propositions.
 • Vous assurez le suivi, l’évaluation et l’engagement des participants actuels au Jeudi Veggie.
 • Vous êtes responsable des accords annuels avec les communes, les traiteurs et les restaurants.
 • Vous actualisez le site internet francophone et les médias sociaux; vous envoyez la newsletter hebdomadaire.
 • Vous maintenez un réseau bruxellois de stakeholders importants.

Votre profil:

 • vous êtes avant tout actif ; vous pouvez travailler de manière indépendante, êtes entreprenant et avez du culot;
 • vous communiquez facilement (au téléphone, en face à face et en ligne), établissez facilement le contact et êtes un teamplayer.
 • par votre enthousiasme vous inspirez et motivez les autres;
 • vous donnez volontiers des conférences et présentations pour un (grand) public;
 • vous êtes efficace;
 • vous avez une organisation et une planification ordonnées et structurées, mais vous vous assurez également que la planification soit réaliste;
 • vous pensez de manière créative et stratégique ;
 • vous possédez un diplôme du degré supérieur ou avez une expérience similaire;
 • vous choisissez de travailler pour le secteur des ASBL ;
 • vous êtes végétarien ou avez une opinion solide sur le sujet de l’alimentation végétarienne;
 • une expérience dans la communication, gestion des projets, le volontariat, la coordination et l’organisation de campagne sont des atouts .
 • vous êtes disponible pour le travail en soirée et le week-end si les activités l’exigent.
 • vous êtes parfaitement bilingue Français-Néerlandais (parlé et écrit);
 • vous êtes à l’aise avec un ordinateur ainsi qu’avec le travail en ligne et tous les outils de partage (Google Drive, Confluence), ou apprenez vite.

Notre offre:

 • Un contrat de remplacement (congé de maternité) à temps partiel (4 jours par semaine) à partir de mai 2017, de minimum 5 mois. La prolongation dépendra de l’employée en congé de maternité et des moyens financiers.
 • Salaire se base sur le barème légal (CP 329); chèques-repas; 20 jours de congés + jours fériés payés (sur base d’un temps plein); 1 jour de volontariat.
 • Un travail captivant et engagé à Bruxelles, dans une organisation en pleine expansion de collaborateurs jeunes et motivés.
 • La possibilité de suivre des formations continues.
 • Travail à domicile possible.
 • A Bruxelles, vous travaillez 3 jours par semaine, vous avez un bureau dans le co-working space du Mundo B. Le lundi, vous travaillez à Gand dans les bureaux de l’asbl EVA. Vous recevez le soutien de l’équipe d’EVA dont celle d’une collaboratrice travaillant également à Bruxelles.

Postuler?

Convaincu(e) d’être le/la candidat(e) idéal(e), envoyez une lettre ou une vidéo enthousiaste avec votre cv avant le 28 mars à jessica@evavzw.be à l’attention de Jessica Iriza Michelante.

13/03/2017