Jouw gift

Of geef een vrije bijdrage

Giften vanaf € 40 op jaarbasis geven recht op een fiscaal attest.

Jouw gegevens

Bijvoorbeeld: 25/03/2023
VEF

EVA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Door dit formulier in te zenden ga je akkoord met onze privacyverklaring