Pour l'environnement

Onderzoek toont aan dat iedereen zijn of haar voedselgerelateerde koolstofvoetafdruk kan halveren door over te stappen op een plantaardig dieet, en dat de wereldwijde broeikasgasuitstoot voor het jaar 2050 tot wel 70 procent kan afnemen als we er allemaal voor kiezen om veganistisch te eten. Vlees, zuivel en andere dierlijke producten creëren meer broeikasgassen dan plantaardig voedsel. Ook gebruiken ze meer land, leiden ze tot ontbossing op grote schaal en watervervuiling.

De conclusie is dan ook eenvoudig: een plantaardig dieet is één van de makkelijkste en meest effectieve manieren waarop ieder van ons het klimaat positief kan beïnvloeden!

Selon la FAO l'élevage est le plus grand danger pour la biodiversité.
Il y a environ vingt milliards d'animaux de ferme déambulant sur notre terre. Tous ces animaux doivent être nourris.
Selon le Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) environ 14,5% des émissions de gaz à effet de serre est produit par l'élevage du bétail.