Pourquoi veggie

Pour l'environnement

Selon la FAO l'élevage est le plus grand danger pour la biodiversité.
Il y a environ vingt milliards d'animaux de ferme qui déambulent sur notre terre. Tous ces animaux doivent être nourris.

Pour les animaux

Les poules représentent la part la plus importante d'animaux détenus pour l'élevage. En juillet 2016, 23 550 000 volailles (dont 23 500 000 poulets) ont été abattus sur les 24 500 000 animaux abattus le même mois de la même année. La plupart de ces animaux ne voient le jour que sur le chemin vers l'abattoir.
In België leven op eender welk moment ongeveer even veel varkens als Vlamingen (6,26 miljoen). Toch zien we ze maar zelden: soms even tijdens een veetransport - als we tenminste niet de andere kant opkijken. Er wordt van alles gezegd over deze dieren, meestal in negatieve zin. Nochtans zijn wetenschappers het er nu wel over eens dat ze erg intelligent en sociaal zijn en niet onder doen voor onze hond.
Vissen hebben vaak het minst op sympathie te rekenen. Ze zijn dan ook minder aaibaar en we hebben er doorgaans een minder nauwe band mee dan met zoogdieren of vogels. Nochtans heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ze net als andere dieren over probleemoplossingsgedrag beschikken en sociale en emotionele wezens zijn. Sommige vissoorten hebben ook een heel goed geheugen.