Alles wat je moet weten over COP26

wrapper2

wrapper

Bijna 200 landen bespreken samen hoe we de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen halen. Dat gebeurt nog tot en met 12 november in Glasgow op de 26e internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties: de COP26.

Wat zijn de doelstellingen van Parijs ook alweer?

In 2015 werd in Parijs afgesproken om de klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius. Rijke en arme landen maakten afspraken over het gezamenlijk terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De landen die het verdrag ondertekenden, moesten nationale klimaatplannen opstellen die ambitieus waren. De rijke landen moeten de ontwikkelingslanden ook financieel steunen bij het terugbrengen van hun uitstoot. Elke vijf jaar moeten nationale overheden hun doelen voor het verlagen van de broeikasgassen communiceren. De praktische uitwerking en opvolging van het Akkoord van Parijs gebeurt in de jaarlijkse klimaatconferenties en die vindt dit jaar plaats in het Schotse Glasgow.

Waarom is deze klimaattop belangrijk?

Door de urgentie van de klimaatcrisis. Nemen we 1880 als ijkpunt, dan reikt het kwik nu al 1,2 graden hoger dan toen. Om de Parijse doelstelling te halen, zou de CO2-uitstoot in 2050 niet meer hoger mogen zijn dan wat de natuur kan absorberen. Net zero, dus.

Hoe kunnen we die doelstellingen halen?

Onze toenemende vraag naar dierlijke producten is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Wetenschappers hebben keer op keer aangetoond dat het aanpakken van de klimaatcrisis met onze vork één van de meest effectieve manieren is om de planeet te redden. Dit verband wordt al decennia lang geaccepteerd binnen de wetenschap. Overschakelen naar een plantaardig dieet kan jouw voedselgerelateerde uitstoot tot 50% verminderen.

MAAR…

…het huidige klimaatbeleid weerspiegelt niet de dringende behoefte aan de vermindering van dierlijke consumptie. Als wereldleiders de impact van de intensieve veehouderij op ons klimaat niet erkennen, zal het Klimaatakkoord van Parijs waarschijnlijk mislukken. Dat kan catastrofale gevolgen hebben voor ons allemaal.

Zoals premier De Croo recent vertelde voor het oog van de andere wereldleiders: “Er doen zich steeds meer weersextremen en natuurrampen voor. Denk maar aan de overstromingen van juli in België. Vroeger was het iets wat we op tv zagen, nu gebeurt het bij ons. Er stierven 41 mensen door de overstromingen, de eerste burgerslachtoffers van de klimaatverandering in ons land.”

Inzetten op meer plantaardige voeding nog steeds niet erkend door de internationale gemeenschap als een strategie om te voorkomen dat het aantal klimaatslachtoffers niet verder oploopt. Maar het is nog niet te laat om dit te veranderen. Wij kunnen ervoor zorgen dat de wereldleiders de "Cow In The Room" aanspreken. Teken de petitie waarin we wereldleiders oproepen om het probleem te erkennen en actie te ondernemen.

Wat doet EVA?

We werken samen met ProVeg International, die op de conferentie aanwezig is. Hun politieke team heeft het hele jaar gewerkt om verschillende events op COP26 te organiseren. Er vinden lezingen plaats in het EU-paviljoen, het WHO-gezondheidspaviljoen en het Franstalige paviljoen - allemaal gelegen in de zogenaamde 'Blue Zone', de officiële zone van COP26. Onderwerpen zijn onder andere de zojuist door de EU aangenomen Farm2Fork-strategie, het verband tussen voedsel en pandemieën, en hoe een veerkrachtig mondiaal voedselsysteem eruit kan zien.

Zijn er voorlopig al beslissingen genomen?

Boris Johnson en Joe Biden liggen niet enkel te slapen in Glasgow, de wereldleiders hebben ook al twee grote beloftes gedaan:

De eerste gaat over de ontbossing: die moet stoppen tegen 2030. Tegen het einde van dat jaar mag er op aarde geen bos meer verdwijnen. De landen die de deal sloten, zijn goed voor 85 procent van de bossen ter wereld. Bossen filteren elk jaar een derde van de CO2-uitstoot uit de lucht. Maar op dit moment gaat er elke minuut nog een gebied ter grootte van 27 voetbalvelden bos verloren. Tijd om in te grijpen dus.

Beloftes alleen zijn uiteraard niet genoeg, er is ook geld nodig. De leiders hebben voorlopig 16 miljard euro samengebracht. Dat is afkomstig van verschillende landen en financiële instellingen. Iedereen die mee stapt in de deal belooft ook om geen geld meer te steken in activiteiten die gelinkt zijn aan ontbossing, zoals de productie van palmolie en soja. Ook 28 landen hebben overigens beloofd om niet meer te ontbossen ten voordele van landbouwgrond. Het geld zou wel moeten gaan naar herbebossingsprojecten, duurzamere landbouw, en naar de bescherming van bos tegen onder meer bosbranden.

De tweede belofte gaat over de broeikasgassen. Ruim 100 landen beloven de methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van tien jaar eerder. Methaan komt vooral vrij bij veeteelt, maar ook bij olie- en gaswinning, bij afvalverwerking en bij natuurlijke afbraakprocessen. Bij de landen die zich al aansloten zou de top-10 van grootste methaanuitstoters zitten, met naast Brazilië en de VS ook Indonesië, Nigeria, Pakistan en Mexico. De tekst is helaas wel niet wettelijk bindend.

Uit een eerder dit jaar gepubliceerd VN-rapport blijkt dat het terugdringen van de uitstoot van methaan van vitaal belang is om de klimaatverandering op korte termijn aan te pakken. 30 procent reductie zou goed moeten zijn voor 0,2 graden minder opwarming tegen 2050. De intensieve veehouderij is verantwoordelijk voor ten minste 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Dus de landen hebben wel besef van het vervuilende vlees?

Het besef lijkt er te zijn en dat is een goeie zaak, daarom kunnen we de beslissing over de terugdringing van het schadelijke methaangas alleen maar toejuichen Maar zo groot is dat besef nu ook weer niet. De Verenigde Staten hebben al hun plannen bekendgemaakt over de methaangasdeal en zij focussen zich vooral op de olie- en gassector en minder op de veeteelt.

Verder is er geen plan of zijn er geen afspraken over hoe we structureel de shift kunnen maken naar een plantaardige levensstijl. Het tekenen van die petitie heeft dus weldegelijk nog nut! Het huidige en ook het komende klimaatbeleid weerspiegelen dus nog steeds niet de dringende behoefte aan de vermindering van dierlijke consumptie. Zoals eerder gezegd, kunnen plantaardige diëten je ecologische voetafdruk met 50% laten dalen.

Die beloften zijn overigens niet bindend en dus kunnen geen maatregelen genomen worden als landen zich niet aan de afspraken houden. Ongetwijfeld zullen de beslissingen het klimaat wel ten goede komen, maar we noemen het voorlopig een kleine stap in de goeie richting. Het echte probleem pakt de conventie voorlopig nog niet aan…

//UPDATE// ProVeg International maakt de eindbalans op

ProVeg International roept op tot een voedseldag op COP27

Na een ernstig teleurstellend resultaat bij COP26 roepen veel NGO's op tot een Voedseldag op de Internationale Klimaatconferentie van de Verenigde Naties volgend jaar, wat een moment van hoop creëert voor de voedselsysteembeweging om de klimaatcrisis aan te pakken.

Zo'n grote internationale bijeenkomst als COP26 was misschien wel de belangrijkste klimaatgebeurtenis die de wereld ooit heeft gezien. Meer dan 25.000 afgevaardigden verzamelden in Glasgow voor een cruciale top, na de annulering van de COP van vorig jaar vanwege COVID19.

ProVeg International heeft een groot deel van het afgelopen jaar besteed aan de voorbereiding van de conferentie na de annulering in 2020. Ze organiseerden verschillende officiële evenementen in de Blue Zone, leverden input aan tal van vergaderingen en discussies en vergaderde met afgevaardigden van over de hele wereld om plantaardige voeding op het menu te zetten in de strijd tegen klimaatverandering.

De eerste dagen van COP26 werden twee belangrijke aankondigingen gedaan over ontbossing en methaan. In de 'Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use' hebben 137 landen zich ertoe verbonden de ontbossing tegen 2030 gezamenlijk een halt toe te roepen. De 'Global Methane Pledge', geleid door de VS en de EU en vergezeld door meer dan 100 landen, moet de methaanemissies met 30% te verminderen tegen 2030. Gezien de belangrijke rol van de industriële veeteelt in de wereldwijde ontbossing en methaanemissies (ongeveer 30% van de emissies), zullen landen moeten werken aan een vermindering van de dierlijke consumptie. Deze beslissingen zijn een stap in de goede richting, maar ze moeten worden ondersteund door concrete beloftes en een beleid rond landbouw en voedsel.

Onze voedselsystemen vertegenwoordigen een derde van de totale uitstoot van broeikasgassen. De wereld ligt niet op schema om de klimaatakkoord van Parijs te halen en zal dat ook niet doen zonder een fundamentele verschuiving. Dit gebrek aan actie heeft ertoe geleid dat toonaangevende klimaatstemmen zoals ProVeg International en Greenpeace de COP26 als een "COP-out" bestempelen.

Teken de petitie!

Vind jij het ook hoog tijd dat wereldleiders het probleem erkennen en actie ondernemen? Laat je stem horen via de 'Diet Change Not Climate Change'-petitie.

03/11/2021

Verticale tabs