België doet Europese discussie veggieburgerban nog eens over

wrapper2

wrapper

De federale overheid werkt op nieuwe richtlijnen rond de benaming van vegetarische en vegan producten. Nochtans stemde het Europese parlement recent strengere richtlijnen voor vegetarische alternatieven weg. Het is opmerkelijk dat we dit proces op Belgisch niveau nog eens overdoen. De noodzakelijke shift naar meer plantaardige voeding is ingezet, de voorliggende richtlijnen zouden deze enkel maar vertragen. Bovendien wordt hiermee de consument fors onderschat.

Meer plantaardige voeding op ons bord is een belangrijke hefboom in de strijd tegen klimaatopwarming. Bovendien consumeert de gemiddelde Belg meer dierlijke eiwitten dan aanbevolen. Dat voedingspatroon is verantwoordelijk voor tal van kosten voor milieu, klimaat en volksgezondheid. De plantaardige voedingssector helpt de verschuiving naar een meer duurzaam voedselpatroon door een gediversifieerd en toegankelijk plantaardig aanbod te ontwikkelen. Toch worden momenteel richtlijnen geformuleerd vanuit de federale overheid die de doorbraak van de plantaardige voedingssector zullen vertragen.

Dit is absurd, zeker omdat er in 2020 al beslissingen waren genomen op Europees niveau. Toen werden striktere richtlijnen voor de benaming van vegetarische vleesvervangers door het Europees parlement weggestemd. Als dit er op Belgisch niveau doorkomt, dreigt er ook fragmentatie van de Europese markt.

Wat ligt er op tafel? De nieuwe richtlijnen verbieden of maken het moeilijker voor producenten om in hun plantaardig aanbod nog te verwijzen naar dierlijke producten. Nochtans helpen namen als “vegetarisch gehakt” of “veggie kipstukjes” de consument om te weten op welke manier ze het product kunnen bereiden of eten. Dit verwart de consument niet, maar schept net duidelijkheid.

“De overheid zou de shift naar meer plantaardige voeding net moeten stimuleren, in plaats van verwarring te creëren met absurde richtlijnen over de benaming van plantaardige producten,“ zegt Fien Louwagie van EVA vzw.

Samen met Bond Beter Leefmilieu zijn zij trekker van ‘The Next Food Chain’, een bedrijfsnetwerk rond plantaardige voeding. Verschillende leden van dit netwerk zijn bezorgd over deze richtlijnen. Zo ook Cedric Hanet van Greenway, een van de Belgische veggie pioniers:

“Wanneer we een aantrekkelijk plantaardig alternatief willen aanbieden aan de consument om zo de klimaatimpact van ons voedingssysteem te beperken, is die herkenbaarheid nodig. Zeker de groeiende groep flexitariërs is gebaat bij duidelijke, herkenbare namen.”

De markt met veggie producten groeit elk jaar met meer dan 10 %. Door censuur en te strikte regelgeving kunnen bedrijven belemmeringen ervaren wanneer ze plantaardige voedingsmiddelen op de markt brengen, louter omdat ze concurreren met meer gevestigde spelers en producten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de overheid niet volop kiest voor richtlijnen die voldoende ruimte en creativiteit laten om met ons land een voortrekkersrol te spelen in dit groeiende segment in de voedingsindustrie. Verschillende vleesproducenten zien zelfs in dat ze moeten inzetten op plantaardige producten als ze relevant willen blijven.

Bovendien druisen deze richtlijnen in tegen de ambities op Europees én Vlaams niveau. In de Farm2Fork-strategie staat duidelijk dat er nood is om consumenten te helpen duurzame voedselkeuzes te maken. Ook op Vlaams niveau worden stappen genomen om de transitie naar meer plantaardige eiwitten snel te realiseren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat op federaal niveau nu richtlijnen bedacht worden die hier regelrecht tegenin gaan.

Veggieburgerban in de pers

Update 18/02/2022

Vorige week laaide de discussie over de benamingen van veggie en vegan producten terug op en werd onze communicatie hierover breed opgepikt in de pers.
Na artikels in De Tijd en De Morgen, werd EVA-collega Fien geïnterviewd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. En daarna werd de discussie breed opgepikt. Hier een overzicht:

11/02/2022

Verticale tabs