De veggieburgerban is weggestemd!

wrapper2

wrapper

Europees Parlement zegt neen tegen veggie burgerban

Vandaag bereikte er ons goed nieuws uit het Europees Parlement: de veggieburgerban die het gebruik van woorden zoals 'burger' en 'worst' wou verbieden voor plantaardige producten, is weggestemd door de parlementsleden. Jammer genoeg werden de verdere beperkingen rond het gebruik van zuivelalternatieven wel goedgekeurd.

De parlementsleden stemden over de amendementen 165 en 171, bekend als respectievelijk het 'vegaburgerverbod' en het 'plantaardige zuivelverbod'. Amendement 165  moest voorkomen dat op plantaardige producten namen worden gebruikt die doorgaans met vleesproducten worden geassocieerd, zoals "burger" en "worst" om verwarring bij de consument te vermijden. Totaal absurd aangezien er van verwarring bij de consument geen sprake is. Testaankoop kreeg bijvoorbeeld nog nooit een klacht binnen. Zo'n ban zou alleen maar tot gevolg hebben dat de evolutie naar meer plantaardige producten vertraagd zou worden en zo de gezondheids- en klimaatsdoelstellingen van de EU in gevaar brengen. 

EVA reageert

Nena Baeyens van EVA vzw: "We zijn erg blij dat het Europese Parlement de burgerban heeft weggestemd en zo voor de toekomst heeft gekozen. We vragen nu van de Belgische politici om op Belgisch niveau deze lijn door te trekken."

"We betreuren het wel ten zeerste dat het parlement heeft gestemd voor zulke vergaande en schadelijke beperkingen op plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. Het is moeilijk voorstelbaar hoe het Europees Parlement zo'n positieve positie in één gebied kon innemen, en een dergelijke negatieve positie in het andere. Producenten van plantaardige zuivel kunnen nu worden opgezadeld met aanzienlijke financiële lasten en praktische uitdagingen rond het hernoemen, rebranden en opnieuw in de markt zetten van producten. Met ook mogelijk hoge juridische kosten.”

Wat voor de toekomst?

Er is nog hoop dat het voorstel uiteindelijk geen wetgeving zal worden. De Europese Commissie en de Europese Raad moeten beiden ook nog over de kwestie beslissen. Er is ook een kleine kans dat de GLB-hervorming, waarvan dit voorstel slechts een klein onderdeel vormt, bij een stemming later vandaag in zijn geheel valt - in dat geval gaat alles, inclusief het verbod, terug naar de tekentafel.

EVA vzw zal zich blijven inzetten om het gezond verstand in dit debat te laten overwinnen. We roepen de lidstaten op om te werken aan een oplossing die prioriteit geeft aan de noodzaak van een duurzamer voedselsysteem.

EVA blijft optimistisch over de langetermijnperspectieven van de sector. Baeyens: “Verbod of geen verbod, we hebben er alle vertrouwen in dat de plantaardige sector zal blijven innoveren en bloeien. De wereldwijde vraag naar plantaardige voeding is simpelweg niet te stoppen. Je kunt een woord wel verbieden, maar vooruitgang niet."

Bedankt om je stem te laten horen

Afgelopen weken riepen ProVeg International en EVA op om de petitie tegen de veggieburgerban en het plantaardige zuivelverbod te tekenen. En dat deden jullie massaal! Meer dan 260 000 Europeanen tekenden de petitie, en ook op sociale media leefde de campagne volop. Bedankt voor jullie steun! Samen staan we sterk om de plantaardige revolutie door te zetten.

Steun onze werking en doe een gift

Bedankt om deze campagne tegen de veggieburgerban te steunen. Met EVA zetten we ons iedere dag opnieuw in voor een plantaardige toekomst, beter voor mensen, dieren en de planeet. Geloof jij onze aanpak en werking? Doe dan een gift. In 2020 zijn giften vanaf 40 euro zelfs voor 60% fiscaal aftrekbaar.

23/10/2020

Verticale tabs