Een ethische bank in België? Maak het mee waar!

wrapper2

wrapper

[BERICHT VAN PROMOTIONELE AARD]

Het is zover … het project van NewB zit volop in de fase die zijn lot zal bepalen: een grote, publieke
fondsenwervingscampagne. Het project, dat de steun heeft van EVA en 150
andere organisaties, zou vanaf 2020 een Belgische, coöperatieve bank kunnen oprichten. Een bank
die bijdraagt aan een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert. Maar tegen 27
november 2019 moet NewB eerst 30 miljoen euro ophalen om te voldoen aan de reglementaire
prudentiële vereisten.

Om deze enorme uitdaging te doen slagen, lanceren NewB en haar lidorganisaties een grootschalige
oproep. Burgers, organisaties, ondernemingen, institutionele spelers: investeer nu in NewB! Bent
u al coöperant? Verhoog dan uw aantal aandelen. Als NewB uiteindelijk geen banklicentie krijgt, dan
krijgt u de som die u in het kader van deze campagne investeerde voor 100% terug.

Dit is een unieke, historische kans. En alleen onze collectieve slagkracht zal er een succes van maken.
Wilt u investeren en het prospectus bekijken? Afspraak op www.newb.be!

INFORMATIE IN VERBAND MET HET AANBOD

Deze communicatie gaat over een openbaar aanbod van aandelen van NewB. Het minimumbedrag
van het aanbod bedraagt € 30.000.000 verminderd met het totaalbedrag van alle inschrijvingen effectief
vrijgemaakt gedurende de periode van het aanbod in aandelen van categorie C die niet door het huidige
aanbod worden gedekt, en het maximumbedrag bedraagt € 35.000.000 verminderd met het totaalbedrag
van alle inschrijvingen effectief vrijgemaakt gedurende de periode van het aanbod in aandelen van categorie C
die niet door het huidige aanbod worden gedekt. Het aanbod wordt geopend op vrijdag 25 oktober 2019
en gesloten ten laatste op woensdag 27 november 2019 om middernacht. In dit kader zullen A-
aandelen van € 2.000 en B-aandelen van € 20 worden aangeboden voor inschrijving. Het aanbod van
A- en B-aandelen blijft beperkt tot België.

We raden elke mogelijke investeerder aan om het prospectus te raadplegen – dat gedownload kan worden op
www.newb.be - om alle mogelijke risico's en potentiële voordelen van een beslissing om te investeren in
aandelen van NewB te kennen. De eventuele goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden
beschouwd als een aanprijzing inzake het openbaar aanbod van aandelen van NewB.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING OVER DE RISICO'S
NewB beschikt niet over een licentie als kredietinstelling en het is mogelijk dat het die nooit krijgt. De
goedkeuring van het prospectus door de FSMA staat los van en heeft geen impact op de procedure
voor een bankvergunning. Ze impliceert dus geen validatie van de gepastheid van deze operatie, van
de levensvatbaarheid van het project dat wordt beschreven, of van het realistische karakter van het
businessplan dat NewB voorstelt.

Investeerders lopen een verhoogd risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te
verliezen. Dit risico is hoog omdat enerzijds de boekhoudkundige verliezen sinds de oprichting van de
onderneming in 2011 jaarlijks zijn aangegroeid tot een totaal van € 10.732.632 op boekhouddatum
30/06/2019, en anderzijds omdat NewB geen aanwijsbare of historische ervaring heeft in de
activiteiten van kredietinstellingen.

De coöperant zou voor een onbepaalde periode kunnen verhinderd zijn om zijn investering terug te
trekken (zelfs langer dan de initiële geblokkeerde termijn van 3 jaar) terwijl de financiële situatie van
NewB zou kunnen blijven verslechteren.

Als NewB na een periode van 3 jaar er niet in slaagt om de prudentiële solvabiliteitsratio’s te
handhaven en/of om het break-evenpunt te bereiken dat nodig is om de neerwaartse trend van haar
financiële en prudentiële situatie om te keren, zal NewB nieuwe fondsen moeten aantrekken of bij
gebrek daaraan de activiteiten moeten stopzetten.

Voor zij inschrijven op aandelen moeten potentiële investeerders het volledig prospectus nauwgezet
lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Waarschuwing van pagina 1 t.e.m. 3,
Sectie 3 (Samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren)).

14/11/2019

Verticale tabs