EVA reageert op ConsuMeat

wrapper2

wrapper

ConsuMeat wil het imago van de vleessector opkrikken door de communicatie over vlees te verbeteren en zo tegenwicht bieden aan vleesverminderingscampagnes. Hiervoor vragen ze geld aan bedrijven en de overheid.

EVA vzw en BBL reageerden hier onmiddellijk op en stellen voor om dit geld beter te investeren door het te gebruiken voor projecten die deze positieve campagnes net versterken.

Donderdag Veggiedag en Dagen Zonder Vlees hebben er de voorbije jaren voor gezorgd dat de Vlaming minder vlees is gaan eten. Flanders Food zou kunnen inzetten op productontwikkeling, onderzoek en consumenten peilingen die deze positieve campagnes verder doen groeien in plaats van ze aan te vallen.

Na het uiten van onze bezorgdheid over dit project bij de bevoegde minister, de pers en Flanders Food zelf, hebben we goede hoop dat het project aangepast zal worden. We blijven het de komende maanden nauw opvolgen en rekenen erop dat Flanders Food voor een echt innovatief en duurzaam alternatief kiest.

29/06/2017

Verticale tabs