EVA wil geen verbod op veggie productnamen

wrapper2

wrapper

Op de Europese agenda staat in de week van 19 oktober een stemming gepland waarbij ‘vegetarische hamburgers’ en ‘vegan worstjes’ zouden worden omgedoopt tot ‘vegaschijven’ en ‘vegan buizen’.

Herkenning belangrijk voor consument

Het belangrijkste argument dat wordt aangedragen door de parlementariërs die deze regelgeving willen, is dat de huidige benaming consumenten in verwarring brengt. EVA is samen met EVU, ProVeg int, en Next Food Chain van oordeel dat er van verwarring geen sprake kan zijn als de producten duidelijk gelabeld zijn. Plantaardige alternatieven zijn echter al minstens een eeuw op de markt in Europa en worden al lang bestempeld als ‘vegan worst’ en ‘veggieburger’, zonder dat dit tot problemen heeft geleid.

In de afgelopen jaren heeft het groeiende publieke bewustzijn van de gezondheids- en milieurisico’s die samenhangen met vleesconsumptie geleid tot een ongekende omzetgroei van plantaardige vleesalternatieven. Deze wereldwijd toegenomen vraag gedijt juist op de herkenning door consumenten van plantaardige vleesvervangers als duurzame en gezondere alternatieven voor vlees.

Ernstige gevolgen

Het voorgestelde verbod kan een dure grap worden voor de voedingsindustrie in een tijd dat deze worstelt met de effecten van COVID-19. Als de EU het verbod implementeert, dan zal dat schade brengen aan de verduurzaming van het voedselsysteem, met langdurige nadelige gevolgen voor zowel de steeds bewustere consumenten als voor levensmiddelenbedrijven in heel Europa.

Experts in de voedselindustrie worden uitgenodigd om contact op te nemen met EVA om hun bezorgdheden mee te delen. EVA zal het samen met de leden van Next Food Chain zeker verder opvolgen.

Hoe het voorgestelde 'veggieburgerverbod' impact heeft op jouw bedrijf

De aanstaande stemming, die gepland staat voor oktober van dit jaar, zal langdurig nadelige gevolgen hebben voor de plantaardige voedingssector. Tenzij er actie wordt ondernomen om de nieuwe regels tegen te houden.

10/09/2020

Verticale tabs