Merendeel van vlees afkomstig uit industriële productie

wrapper2

wrapper

Het grootste deel van het vlees in ons land is afkomstig uit de industriële productie. Toch zijn er steeds minder veebedrijven in de EU. Dat komt omdat de dieren steeds geconcentreerder in een veehouderij zitten. Dit is een stap achteruit op vlak van dierenwelzijn.

Er zijn steeds minder veebedrijven in België. Toch is dit geen verbetering voor de dieren. Meer nog: er worden net nog meer dieren gehouden. Niet door kleine boeren, maar door grote industriële veebedrijven. Volgens een studie die Greenpeace liet uitvoeren, kwam in 2016 70 procent van het varkensvlees van industriële bedrijven. Dat is een stijging van maar liefst 40 procent. Ook het pluimvee moet eraan geloven. Hier stelt de milieuorganisatie een stijging vast van 45 procent. In 2016 bedraagt het pluimvee voortgekomen uit de industrie 72 procent, terwijl dit in 2004 nog maar 27 procent was. Ook de productie van melk en melkproducten gaat omhoog, van 3 procent in 2004 naar 25 procent in 2016.

Onhoudbaar
Deze industrie heeft een negatieve impact op ons milieu. Ook de recente studie die The Lancet publiceerde, werd aangehaald. Daarin wordt vermeld dat onze huidige levensstijl niet te verzoenen is met de duurzame manier waarop we zouden moeten omgaan met de natuur en het klimaat. De negatieve gevolgen van de industrie op het milieu komen al helemaal niet overeen met de maatschappelijke vraag naar meer inspanning voor een beter klimaat, waaronder ook meer ecologische landbouw valt.

Maar wat veroorzaakt de verschuiving naar de grote industriële bedrijven? Volgens Greenpeace is dit deels te wijten aan de Europese landbouwsubsidies. Die gaan voor een groot deel naar de grote landbouwbedrijven. Daarom roept Greenpeace op om deze petitie te tekenen. Hierin vragen ze de EU om niet langer de megastallen te subsidiëren, maar de ecologische boeren te steunen die telen mét de natuur, niet ertegen.

Mea culpa?
Maar ook de mens kan het verschil maken. Recente studies tonen aan dat we de uitstoot van de broeikasgassen met 25 tot 40 procent verminderen, als we onze vlees-, zuivel-, en eierconsumptie halveren. Maar je kan ook nog een stap verder gaan en vegetariër of vegan worden. Volgens Greenpeace verminder je zo de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw met respectievelijk 63 en 70 procent.

Hanne Volckaert

Maak het verschil!

Wil jij het verschil maken? Doe dan mee met Try Vegan! Je bespaart er in één maand 30 dierenlevens, 60 kg CO2, 30.000 liter water, 21 000 m² land mee!

18/02/2019

Verticale tabs