Tijd om te knallen

wrapper2

wrapper

Vanwaar deze actie?
De Vlaamse regering wou in een rotvaart en zonder overleg met de sector de criteria en voorwaarden voor het Decreet Sociaal Cultureel werk wijzigen.
Het Decreet was nochtans twee jaar geleden uitvoerig bijgestuurd met nieuwe procedures op vlak van evaluatie en toekenning financiering. Het nieuwe beleidsplan dat wij gaan indienen op 31 december moet deze nieuwe criteria voor het eerst in de praktijk brengen. Nieuwe voorwaarden inpassen in beleidsplannen zorgt steeds voor extra denkwerk, afstemming en ook wel wat ongerustheid. Net toen dit allemaal in goede banen was geleid en de teksten klaar waren kwam de Vlaamse regering nog met een ongezien initiatief op de proppen.
De regering wou de spelregels last minute voor het einde van dit jaar nog wijzigen. Men wou dit doen door een aanpassing van het Decreet door het parlement te jagen.

Wat waren de wijzigingen die men wilde doorvoeren ?

Vooral organisaties die werken voor en met etnisch culturele federaties werden geviseerd. Hun financiering zou volledig weg vallen. Maar ruimer werden een aantal zekerheden voor alle organisaties op de helling gezet. Finaal wou de regering de beoordeling over de financiering van onze sector naar zich toe trekken. Waar eerder een juridisch kader, experten en een redelijk transparante procedure was geïnstalleerd.

De Federatie, onze belangenbehartiger, ondernam heel wat stappen. Lobbywerk met meerderheid en oppositie. Acties samen met de sector. Dit bleef niet zonder gevolg.

Het initiatief van de regering is door de oppositie in parlement on hold gezet. De oppositie deed beroep op de alarmbelprocedure.
Wat betekent dit nu voor het huidige Decreet en de beoordeling ?

Voorlopig blijft het Decreet zoals 2 jaar geleden gestemd van kracht. Dat is een goede zaak. Nu gaat de regering na hoe ze toch de wijzigingen kunnen doorvoeren vanaf 2026. En de aangekondigde besparingen blijven ook op de agenda.

Vandaar dat de acties vanuit de sector verder gaan. Dit is broodnodig. Onze sector verdient waardering en investering.

Meer info: http://vuur-werk.vlaanderen/

03/12/2019

Verticale tabs