Veganisme ontraden voor kinderen is geen goede zaak

wrapper2

wrapper

Een kind gezond grootbrengen is geen sinecure. Het systematisch vermijden van bepaalde producten maakt de taak er niet makkelijker op. Elke ouder moet voldoende aandacht hebben voor gezonde voeding; voor ouders die hun kinderen veganistisch willen voeden, geldt dat extra.

Dat de Académie royale de Médecine de Belgique veganisme echter afraadt voor kinderen is mogelijks geen goede zaak. Eerst en vooral is dat standpunt conservatief in vergelijking met een aantal andere landen. Organisaties van artsen en diëtisten in de VS en Canada, bijvoorbeeld, zijn ook voorzichtig en waarschuwen (terecht) voor het risico op tekorten, maar ontraden veganisme niet en zeggen dat het mogelijk is voor elke leeftijd, inclusief baby’s en jonge kinderen. Ze spreken zelfs over potentiële voordelen.

Ten tweede blijkt bij navraag dat de aangehaalde gevallen uitzonderingen zijn die zich maar eens om de zoveel jaar voordoen. De artsen krijgen te maken met de probleemgevallen, maar niet of minder met de vele met succes opgevoede veganistische kinderen. Uit eerdere casussen in binnen- en buitenland blijkt bovendien dat een veganistisch voedingspatroon op zich doorgaans niet de oorzaak is, maar wel verwaarlozing en ondoordacht optreden in het algemeen. Vaak gaat het überhaupt niet over veganisme, maar over irrationele ideeën over voeding bij de ouders.

Veganisme afraden op basis van deze uitzonderingen lijkt ons onterecht en zelfs contraproductief. Artsen laten weten dat zij vaak niet vertrouwd worden. We kunnen ons voorstellen dat zij inderdaad af en toe te maken krijgen met koppige, betweterige ouders die meer heil zien in hun eigen ideologie en in persoonlijk opzoekingswerk met dokter Google. Dat is jammer, maar deels ook begrijpelijk, want veel artsen zijn nu eenmaal niet voldoende geïnformeerd over zowel voeding in het algemeen, als over alternatieve voedingswijzen. We vermoeden dat bovenstaand standpunt de argwaan vooral in de hand zal werken, en de afstand tussen ouders en dokters kan vergroten. Bij mensen die zich bewust zijn van het enorme leed dat gepaard gaat met bijna alle dierlijke producten, zal veganisme afraden vaak geen zoden aan de dijk zetten. Waarom zou een moeder met een sterke overtuiging te rade gaan bij een arts, wanneer ze weet dat die laatste alles zal doen om uit te leggen dat haar keuze verkeerd is?

Veganisme is geen trend. Het zal alleen maar aan populariteit winnen - en met goede redenen. Het is dus belangrijk dat hier op gepaste wijze wordt op gereageerd. Diverse partijen hebben een rol te spelen. Artsen en gezondheidsverenigingen kunnen een progressiever standpunt innemen zodat zij meer vertrouwd worden. We willen hen niet dicteren hoe hun standpunt er moet uitzien, maar ze kunnen inspiratie vinden bij buitenlandse organisaties. Ze kunnen aangeven wat veganistische ouders zeker moeten doen om hun kinderen gezond groot te brengen. Indien ze onzeker blijven, kunnen ze zeggen welke uitzonderingen de ouders eventueel minimaal moeten maken. Artsenverenigingen en gezondheidsorganisaties kunnen ook samenwerken met veggie/vegan organisaties, die vaak meer vertrouwen genieten. Die organisaties moeten evidence-based informatie aanreiken en onder hun achterban nog meer de nadruk leggen op de gezondheidsaspecten van plantaardig eten (en bijvoorbeeld duidelijk maken dat een B12-supplement noodzakelijk is). De media, ten slotte, moeten bij gevallen van problemen met kinderen goed onderzoeken waar precies de oorzaak ligt, en veganisme niet noemen als de boosdoener wanneer dat niet zo is.

22/05/2019

Verticale tabs