Veggieburgerban en zuivelverbod. Wat nu?

wrapper2

wrapper

Eind oktober stemde het Europees Parlement over de zogenaamde ‘veggieburgerban’, die het gebruik van woorden zoals 'burger' en 'worst' wou verbieden voor plantaardige producten. Het voorstel werd gelukkig weggestemd, maar de voorgestelde verdere beperkingen rond het gebruik van zuivelalternatieven werd helaas wel goedgekeurd. Mag je nu niet meer spreken over ‘sojamelk’? Of ‘vegan kaas’? En Wat met ‘alternatief voor room’? We beantwoorden al jouw vragen hier.

Wat met de veggieburgerban?

De veggieburgerban is weggestemd door het Europees Parlement. Dit betekent dat er vanuit Europa geen verstrenging komt voor vleesbenamingen voor veggie producten. Termen zoals ‘burger’, ‘worst’ en ‘steak’ blijven toegelaten. De kans bestaat wel dat er vanuit de FOD Economie nog verstrengingen komen. EVA vraagt alvast aan de Belgische politici om op Belgisch niveau de lijn van Europa door te trekken.

Wat houdt de zuivelban in?

Benamingen met ‘melk’ voor plantaardige alternatieven waren al verboden voor producenten, zij moeten hun producten bijvoorbeeld ‘sojadrink’ noemen. Dit verbod wordt nu uitgebreid voor andere zuivelproducten zoals yoghurt, room en kaas. Ook afgeleide benamingen die verwijzen naar zuivel mogen niet. Voorbeelden zijn “alternatief voor kaas” en “yoghurt-style”. Ook de vergelijking tussen plantaardige producten en zuivel mag niet meer, zoals “beter voor het milieu”.

Voor wie geldt de zuivelban?

De beperking van zuivelbenamingen voor plantaardige producten geldt enkel voor producenten. Het verbod geldt niet voor consumenten en particulieren. Als chef, restaurantmedewerker of communicatieverantwoordelijke verandert er niets en mag je gerust over “plantaardige room” blijven spreken.

Vanaf wanneer geldt het verbod?

Voorlopig is het nog onduidelijk vanaf wanneer het verbod zal gelden. Er is nog hoop dat het voorstel uiteindelijk geen wetgeving zal worden. De Europese Commissie en de Europese Raad moeten beiden ook nog over de kwestie beslissen.

Wat zijn de gevolgen van dit verbod?

De zuivelban kan tot gevolg hebben dat de evolutie naar meer plantaardige producten vertraagd wordt en zo de gezondheids- en klimaatsdoelstellingen van de EU in gevaar brengt.

Producenten van plantaardige zuivel kunnen nu worden opgezadeld met aanzienlijke financiële lasten en praktische uitdagingen rond het hernoemen, rebranden en opnieuw in de markt zetten van producten. Met ook mogelijk hoge juridische kosten.

Ook voor consumenten die (vaker) plantaardig willen eten, zal het moeilijker worden om alternatieven te vinden voor zuivelproducten. De wereldwijd toegenomen vraag naar plantaardige alternatieven gedijt net op de herkenning door consumenten van plantaardige zuivelvervangers als duurzame en gezondere alternatieven voor zuivel.

Verbod of geen verbod, EVA heeft er alle vertrouwen in dat de plantaardige sector zal blijven innoveren en bloeien. De wereldwijde vraag naar plantaardige voeding is simpelweg niet te stoppen. Je kunt een woord wel verbieden, maar vooruitgang niet.

05/11/2020

Verticale tabs