Vleespromotie is geen Boodschap van Algemeen Nut

wrapper2

wrapper

EVA wil daarom samen met andere organisaties, voedingsdeskundigen, landbouwdexperts, diëtisten, groenteboeren én duizenden consumenten aan de bevoegde ministers vragen om de promotiespotjes van het Vlam die de consumptie van dierlijke producten aanmoedigen niet meer te beschouwen als Boodschappen van Algemeen Nut. Op de openbare omroep zou er beter meer ruimte gegeven worden aan campagnes die de consumenten aanzetten tot het eten van meer groenten en minder vlees. Zoals Donderdag Veggiedag bijvoorbeeld.

In de studie vertrekken de onderzoekers van de vaststelling dat meer welvaart ervoor zorgt dat het eetpatroon van de mensen overal ter wereld in dezelfde richting evolueert: van vooral plantaardige producten naar meer vlees, vetten en geraffineerde koolhydraten. Volgens de onderzoekers zal het gemiddelde dieet in 2050 18 procent minder porties fruit of groente bevatten, 23 procent meer varkensvlees en gevogelte, 31 procent meer rood vlees en 61 procent meer lege calorieën zoals snacks, snoep en alcohol.

Met grote gevolgen voor de gezondheid - meer diabetes type 2, meer kanker en meer hart- en vaatziekten - én grote gevolgen voor het milieu: 80 procent meer broeikasgasuitstoot en meer ontbossing.

Willen we hier iets aan doen, dan is de conclusie duidelijk: in de toekomst zullen we meer plantaardig moeten eten. Vegetariërs, pescotariërs en mensen met een mediterraan eetpatroon hebben minder kans om deze welvaartsziekten te krijgen. Een meer plantaardige voeding leidt ook tot minder uitstoot van broeikasgassen en minder ontbossing.

Die resultaten onderschrijven wat vele gezondheids- en milieuexperten al jaren zeggen. Ze bevestigen dat wat EVA al jaren doet - mensen stimuleren om minder dierlijke producten te eten - broodnodig is. De tijd is er ook rijp voor: 1 op 2 Vlamingen zegt in de toekomst graag minder vlees te willen eten (ivox 2014). Jammer genoeg blijft het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) spotjes uitzenden die de Vlaming stimuleren om juist meer vlees te eten en meer melk te drinken. Spotjes die bovendien op de openbare omroep uitgezonden worden als Boodschappen van Algemeen Nut.

Open het debat

EVA vraagt samen met andere organisaties, specialisten uit verschillende domeinen en de nu al duizenden mensen die onze petitie tekenden aan de bevoegde ministers - Sven Gatz, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege om het debat over deze spotjes te openen en samen aan een boodschap te werken die echt het algemeen nut dient. Een boodschap die de consumptie van groenten stimuleert en mensen op een positieve manier aanzet om minder vlees te eten.

Teken onze petitie en vraag aan de bevoegde ministers om de spotjes voor vleespromotie te vervangen door spotjes over vleesvermindering.

Deze actie wordt mee ondertekend door:

Bond Beter Leefmilieu
WWF
Greenpeace
Oxfam-Solidariteit
Wervel
Velt
Natuurpunt
GAIA
Bite Back
Sea Shepherd Belgium
Patrick Mullie, doctor in de Biomedische Wetenschappen KU Leuven
Patrik Vankrunkelsven, Departement of Public Health and Primary Care, KU Leuven
Erik Mathijs, Professor Agriculture and Resource Economics, KU Leuven
Erik Paredis, Postdoctoraal onderzoeker Centrum voor Duurzame ontwikkeling, Ugent
Marleen Finoulst, hoofdredacteur Bodytalk en coördinator gezondheidenwetenschap.be
Dirk Avonts, professor vakgroep huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Ugent
Johan Braeckman, hoogleraar wijsbegeerte Ugent
Evelyne Mertens, diëtiste
Silke Desaever, diëtiste
Steven Vromman, Low Impact Man
Yo De Beule, bioboerin
An Verboven, bioboerin
Katia Delmot, bioboerin
Michiel Van Poucke, bioboer
Dries Delanote, bioboer
Jeniffer Nold, bioboerin
Kristin De Brabandere, bioboerin
Anouk Francis, groenteteler
Walter Cambie en Roos Rubrecht, bioboeren
Lieven Decrick, bioboer en zaadteler
Gunther De Brauwere en Myriam De Bruyn, bioboeren
Dave Schollaert en Sigrid Van der Auwera, bioboeren
Jarno Claeys, bioboer
Koen Logie, bioboer
Alex Floré, bioboer
Linda Boone, bioboer

Doe mee

Vraag aan de ministers Sven Gatz, Jo Vandeurzen en Joke Schauvliege om de promotiespotjes van het Vlam die de consumptie van vlees en melk aanmoedigen niet langer uit te zenden als Boodschappen Van Algemeen nut.

20/11/2014

Verticale tabs