wrapper

Waarom EVA steunen?

Dat het nodig is om meer plantaardig te eten, bleek nog maar eens uit het IPCC klimaatrapport dat begin april 2022 werd gepubliceerd. Daarin staat expliciet vermeld dat meer plantaardig eten een van de nodige acties is om de klimaatverandering tegen te gaan.

Daarom vragen wij hier om EVA Supporter te worden. Een organisatie zoals EVA steunen - die plantaardige voeding promoot - is een van de meest efficiënte dingen die je als burger kunt doen om mee te werken aan een betere wereld voor mens, dier en planeet.

Uiteraard engageren wij ons ook om heel efficiënt met jouw gift om te gaan. Daarom hier wat meer uitleg over wat we met onze inkomsten doen. En wat we met jouw gift realiseren.

Inkomsten 2021

  • Iets minder dan de helft van de inkomsten van EVA komt van subsidies. De helft hiervan zijn structurele subsidies die we ontvangen als sociaal cultureel volwassenenwerk. De andere helft zijn projectsubsidies zoals BIM (Leefmilieu Brussel).
  • 29,5 % van de inkomsten is via eigen activiteiten. Dat zijn kookworkshops, lezingen, vormingen, trajectbegeleiding van grootkeukens. Maar ook inkomsten via advertenties in publicaties en groeiende inkomsten via het V-label. Kortom, alles wat we zelf organiseren en voor inkomsten zorgt.
  • 14,2 % van de opbrengsten zijn via sponsoring.
  • Lidgeld en giften maken op dit moment 10,3 % van de inkomsten uit.

Onze uitgaven

Uitgaven 2021

  • 63,5 % van onze uitgaven gaat naar personeelskosten van de medewerkers bij EVA en uitzendkrachten.
  • 19,3 % wordt gebruikt voor de werking, dat zijn ook vergoeding aan derden en freelancers bijvoorbeeld chefs die workshops voor professionals geven, de kosten voor de lay-out van EVA Nieuws en andere brochures. Maar ook kosten voor publieksactiviteiten, huur van locaties, …
  • 7,8 % van de uitgaven zijn overhead. Daaronder verstaan we huisvesting-, secretariaats- en andere organisatiekosten. Dit is de basis om de werking van EVA mogelijk te maken.
  • 3,8 % gaan naar communicatie zoals de de druk- en verzendkosten van EVA Nieuws, andere publicaties en de aankoop van merchandising.
  • 5,6 % zijn afschrijvingen van voorbije jaren en andere bedrijfskosten.

Ethische Code

EVA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Steun EVA

Wil je mee supportere voor een meer plantaardige wereld? Dan kun je EVA steunen door EVA Supporter te worden en op regelmatige basis te steunen met een gift.