wrapper

Waarom EVA steunen?

Plantaardige voeding promoten kan een positief effect hebben op maar liefst acht van de zestien nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 formuleerden.

Daarom vragen wij hier om EVA Supporter te worden. Een organisatie zoals EVA steunen - die plantaardige voeding promoot - is een van de meest efficiënte dingen die je als burger kunt doen om mee te werken aan een betere wereld voor mens, dier en planeet.

Uiteraard engageren wij ons ook om heel efficiënt met jouw gift om te gaan. Daarom hier wat meer uitleg over wat we met onze inkomsten doen. En wat we met jouw gift zullen realiseren. Omdat we het wat gehad hadden met taartdiagrammen, doen we het aan de hand van pizza's ;-).

Inkomsten 2020

Iets minder dan de helft van de inkomsten van EVA komt van subsidies. De helft van hiervan zijn structurele subsidies die we ontvangen als sociaal cultureel volwassenenwerk. De andere helft zijn projectsubsidies zoals Erasmus +, BIM (Leefmilieu Brussel).
28,9 % van de inkomsten is via eigen activiteiten. Dat zijn kookworkshops, lezingen, vormingen, trajectbegeleiding van grootkeukens. Maar ook inkomsten via advertenties in publicaties en inkomsten via het V-label. Kortom, alles wat we zelf organiseren en voor inkomsten zorgt.
10,7 % van de opbrengsten zijn via sponsoring.

Lidgeld en giften maken op dit moment 14,3 % van de inkomsten uit.

Onze uitgaven

Uitgaven 2020
66,9 % van onze uitgaven gaat naar personeelskosten van de medewerkers bij EVA en uitzendkrachten.

17,4 % wordt gebruikt voor de werking, dat zijn ook vergoeding aan derden en freelancers bijvoorbeeld chefs die workshops voor professionals geven, de kosten voor de lay-out van EVA Magazine en andere brochures. Maar ook kosten voor publieksactiviteiten, huur van locaties, …
7,3 % van de uitgaven zijn overhead. Daaronder verstaan we huisvesting-, secretariaats- en andere organisatiekosten. Dit is de basis om de werking van EVA mogelijk te maken.
4,9 % gaan naar communicatie zoals de de druk- en verzendkosten van EVA Magazine, andere publicaties en de aankoop van merchandising.
3,6 % zijn afschrijvingen van voorbije jaren en andere bedrijfskosten.

Ethische Code

EVA vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF. Je beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, vrijwilligers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.

Steun EVA

Wil je mee supportere voor een meer plantaardige wereld? Dan kun je EVA steunen door EVA Supporter te worden en op regelmatige basis te steunen met een gift.