wrapper

Bijna één miljard mensen - zowat een zesde van de wereldbevolking - zijn ondervoed. Dagelijks sterven ongeveer 25.000 mensen van de honger.

76% van alle beschikbare landbouwgrond op de planeet wordt gebruikt voor de veeteelt. Dit om de 20 miljard landbouwdieren die er op ieder moment aanwezig zijn te huisvesten en om veevoeder voor hen te telen.

Zo'n veertig procent van alle graangewassen in de wereld wordt gebruikt als veevoeder. Globaal gezien neemt de teelt van veevoedergewassen (andere dan grassen) ongeveer een kwart van alle beschikbare akkerland in. Op die gronden kan in vele gevallen plantaardig voedsel voor menselijke consumptie verbouwd worden.

De omzetting van graan in vlees is doorgaans inefficiënt: zo is voor één kilogram rundsvlees 10 tot 14 kilogram graan nodig. De vleesproductie betekent in vele gevallen dan ook voedselverspilling. Bovendien wordt er steeds meer beslag gelegd op graan als veevoeder, nu ook landen als India en China het voorbeeld van het Westen volgen en meer vlees beginnen te eten.

Aangezien een plantaardig voedingspatroon doorgaans efficiënter is, kan vegetarische voeding alvast een rol spelen in een duurzamere oplossing voor het hongerprobleem. Als mensen uit de rijke landen hun huidige eetwijze zouden ruilen voor een meer plantaardige voedingswijze, zou een aanzienlijke hoeveelheid graangewassen ter beschikking komen voor directe menselijke consumptie.