wrapper

Op 1 september 2000 ging de Vegetariërsvereniging vzw, die zich meer dan 20 jaar had bekommerd om het vegetarische leven in Vlaanderen, op in EVA vzw. De Vegetariërsvereniging hield op te bestaan. Onze toen nog piepjonge organisatie kreeg op die manier alvast een mooie steun in de rug, en de weg lag open voor verdere groei.

In december werden op een persconferentie de nieuwe Vegetarische Gids en de website voorgesteld. De interesse was hoopgevend.

De pioniersjaren
Van haar oprichting in 2000 tot begin 2005 zou EVA vzw uitsluitend een vrijwilligersorganisatie zijn en voornamelijk afhankelijk zijn van lidgelden en sponsoring. Dank zij de inzet van tientallen vrijwilligers kon ondanks de beperkte middelen toch heel wat gerealiseerd worden. Grootse evenementen zoals V-day werden georganiseerd, het ledenmagazine evolueerde van een 24 pagina's tellende zwart-wit publicatie naar een volwaardig full colour tijdschrift. Er werden restaurantgidsen uitgebracht van Antwerpen en Gent, en eind 2001 is EVA's duizendste lid bekend.

De eerste jaren van de professionalisering (2005-2006)
Eind 2003 diende EVA een beleidsplan in bij het ministerie van cultuur om in aanmerking te komen voor subsidies. De aanvraag werd positief ontvangen en sinds begin 2005 wordt EVA gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als een beweging voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit liet EVA toe de eerste mensen betaald in dienst te nemen.

Verdere professionalisering (2007-2010)
Vanaf medio 2007 begon EVA sterk te groeien. Allerlei activiteiten werden georganiseerd, actieve vrijwilligers richten regionale groepen op, en we kwamen erg veel in de pers. Een paar hoogtepunten waren de publicatie van onze nieuwe Verleidelijk Veggie Gids, de verdere groei van onze studentenafdeling, de grote persaandacht voor onze ‘dierenteller’, de Veggielympics, die diende als het startmoment voor de Donderdag Veggiedagcampagne (met voor het eerst significante sponsoring van een commerciële partner).

In 2008 organiseerden we een lezing in de Universiteit Gent door Nobelprijswinnaar en IPCC voorzitter Rajendra Pachauri, over vleesconsumptie en klimaatverandering (bijgewoond door 600 mensen). Op wereldvoedseldag op 16 oktober organiseerden we een Donderdag Veggiedag in het Vlaams Parlement en in December won EVA’s Donderdag Veggiedagcampagne de Award Voeding & Gezondheid voor Beste Project op het Voedingscongres te Brussel. We ontvingen dit jaar ook een eerste grote projectsubsdie van Leefmilieu, waarmee we aan de slag konden in het onderwijs.

In 2009 wonnen we de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties van de Stichting Toekomstige generaties. Maar het belangrijkste kantelpunt was ongetwijfeld de keuze van de stad Gent om de eerste stad ter wereld te worden met een officiële veggiedag. De stad was zo tevreden met de uitstekende city marketing die de campagne opbracht dat ze besloot ons financieel te ondersteunen. Ondertussen zijn ook andere steden en gemeenten zoals Brussel, Sint-Niklaas, Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Evergem, Oostende en Eupen het voorbeeld van Gent gevolgd.

EVA vandaag

EVA is vandaag uitgegroeid tot de tweede grootste vegetarische organisatie in Europa. Het team werd uitgebreid tot 12 mensen, we werken met meer dan 500 vrijwilligers en zitten sinds 2013 in een mooi groot pand in de Steendam in Gent dat we omtoverden tot het eerste Veggiehuis van België.
Mede dankzij het succes van campagnes zoals Donderdag Veggiedag, eten steeds meer mensen in Vlaanderen en Brussel regelmatig vegetarisch. 1 op 2 Vlamingen zegt zelfs in de toekomst minder vlees te willen eten. Wij zien het als een van onze belangrijkste taken om het voor die grote groep mensen zo makkelijk mogelijk te maken om die goede voornemens om te zetten in de praktijk.