wrapper

De visvangst

In de praktijk worden ze met tonnen uit de zeeën en uit kweekbassins gehaald. Normen over het kweken, vangen of doden zijn er nagenoeg niet. volgens de Voedsel -en Landbouworganisatie van de VN is 70% van de visbestanden overbevist en is er slechts 3% van de vis niet bedreigd. Als oplossing voor de tanende visbestanden wordt steeds meer overgestapt op kweekvis. Zalm, forel, paling zijn maar enkele van de soorten die in intensieve omstandigheden gekweekt worden, vaak dicht opeengepakt en met veel geneesmiddelen om ziektes te voorkomen. Doordat de meest gegeerde vissen carnivore vissen zijn worden ze vaak gevoed met wilde vis. Niet meteen een oplossing dus om de overbevissing tegen te gaan als je weet dat om 1 kg kweekvis te verkrijgen 2 tot 6 kg wilde vis nodig is.

Vissers gebruiken verschillende soorten vangmethoden en netten. Een bekend voorbeeld is het sleepnet, deze netten boren zich tot 20 centimeter diep in de bodem en vernietigen zo alles wat op hun weg komt. Niet alleen de ‘commerciële’ vissen bekopen het hierbij met hun leven. Bij elke methode worden er andere dieren (vissen maar ook zoogdieren zoals dolfijnen en zelfs zeevogels) gevangen die geen waarde hebben voor de vissers. De bijvangst kan oplopen van 30 tot 70% van de vangst en gaat dood of ernstig gewond terug overboord.