wrapper

De visvangst

Elk jaar wordt ongeveer 93 miljoen ton aan zeedieren uit de zeeën gehaald. Die dieren sterven vervolgens in stress en pijn. Jaarlijks komen er zo honderden miljarden gevoelige dieren om, en hierbij is het aantal dode zeedieren dat veroorzaakt wordt door de de illegale visserij niet eens meegerekend. Volgens de Voedsel -en Landbouworganisatie van de VN is 70% van de visbestanden overbevist en is er slechts 3% van de vis niet bedreigd. Als oplossing wordt steeds meer overgestapt op kweekvis: zalm, forel, paling zijn maar enkele van de soorten die in intensieve omstandigheden gekweekt worden, vaak dicht opeengepakt en met veel geneesmiddelen om ziektes te voorkomen. De gebruikte antibiotica en industriële chemicaliën vervuilen de wateren. Bovendien leiden de uitwerpselen en voederresten afkomstig van kwekerijen tot overbemesting van het water en een afname van de biodiversiteit. Doordat de meest gegeerde vissen carnivore vissen zijn worden ze vaak gevoed met wilde vis. Niet meteen een oplossing dus om de overbevissing tegen te gaan als je weet dat om 1 kg kweekvis te verkrijgen 2 tot 6 kg wilde vis nodig is.

Bijvangst

Vissers gebruiken verschillende soorten vangmethoden en netten. Een bekend voorbeeld is het sleepnet, deze netten boren zich tot 20 centimeter diep in de bodem en vernietigen zo alles wat op hun weg komt, inclusief de koralen. Niet alleen de ‘commerciële’ vissen bekopen het hierbij met hun leven. Elk jaar worden er miljoenen andere dieren gevangen die geen waarde hebben voor de vissers. De bijvangst kan oplopen van 30 tot 70% van de vangst en gaat dood of ernstig gewond terug overboord. Hierbij zijn jaarlijks ook 300.000 walvissen en dolfijnen. De meesten overleven deze beproeving niet, zij komen direct om of sterven later een trage dood vanwege stress of letsel.