wrapper

De oorzaken van het verlies aan biodiversiteit liggen bij de bekende implicaties van veeteelt: vermesting, verzuring, watervervuiling, klimaatverandering en ontbossing vormen een bedreiging voor vele dier- en plantensoorten. Dat probleem stelt zich niet alleen in het Amazoneregenwoud, waar wilde dieren hun natuurlijke leefomgeving ontnomen wordt. Ook in België zijn al een heel aantal soorten bedreigd of verdwenen.