wrapper

Hoe komt het dat veeteelt zo'n grote impact heeft op de opwarming van de aarde?
Naast C02 zijn er nog andere broeikasgassen zoals methaan bijvoorbeeld. Methaan heeft een nog veel groter broeikaseffect dan C02 en wordt massaal uitgestoten uit de maag- en darmgassen, de boeren en winden dus, van herkauwers als koeien, geiten en schapen. Nog een ander broeikasgas is lachgas, dat uit dierlijke mest ontsnapt.

En tenslotte wordt er voor veeteelt veel bos gekapt. Bossen zetten C02 om in zuurstof, en minder bossen betekent dus meer CO2.