wrapper

Landbouw is globaal gezien ook de grootste verbruiker van water: volgens het FAO is de landbouw verantwoordelijk voor 70% van het totale waterverbruik. Naast drink- en reinigingswater worden ook grote hoeveelheden water gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen en bij de vleesverwerking.

Eiwitten uit dierlijke productie hebben een veel grotere impact op het klimaat en het milieu dan eiwitten uit plantaardige productie. Zo is er bijvoorbeeld voor 1 kilogram eiwitten uit rundslvees tien keer meer water nodig dan voor 1 kilogram eiwitten uit kikkererwten.