wrapper

Landbouw is globaal gezien ook de grootste verbruiker van water. Naast drink- en reiningswater worden ook grote hoeveelheden water gebruikt voor de teelt van veevoedergewassen en bij de vleesverwerking. Voor de productie van een kilogram dierlijke eiwitten is gemiddeld honderd keer meer water nodig dan voor een kilogram plantaardige eiwitten. De productie van een kilogram rundvlees vereist bijvoorbeeld niet minder dan 15.000 liter water! Ter vergelijking: voor een kilogram aardappelen is 500 liter nodig, voor tarwe 900 liter.