Voor de dieren

In België leven op eender welk moment ongeveer even veel varkens als Vlamingen (6,26 miljoen). Toch zien we ze maar zelden: soms even tijdens een veetransport - als we tenminste niet de andere kant opkijken. Er wordt van alles gezegd over deze dieren, meestal in negatieve zin. Nochtans zijn wetenschappers het er nu wel over eens dat ze erg intelligent en sociaal zijn en niet onder doen voor onze hond.
Kippen zijn de meest gehouden landbouwdieren in de Belgische veeteelt. In 2008 waren er op het moment van de telling 31,6 miljoen kippen, waarvan 11,5 miljoen leghennen en 20,1 miljoen vleeskippen (tabel 1). Al deze dieren leven volledig verborgen en we zien er alleen een glimp van wanneer ze in vrachtwagens op weg zijn naar het slachthuis.
In natuurlijke omstandigheden grazen runderen ongeveer zes uren per dag en zijn ze nog eens acht uren bezig met het herkauwen van hun voedsel. Een rund (van 800 kg) drinkt per dag ongeveer 100 liter water en eet ongeveer 130 kg voedsel. Ze liggen 40 tot 50% van de tijd neer. Bijgevolg is het belangrijk dat koeien de mogelijkheid krijgen om te gaan liggen of om op te staan wanneer ze dat willen.
Vissen hebben vaak het minst op sympathie te rekenen. Ze zijn dan ook minder aaibaar en we hebben er doorgaans een minder nauwe band mee dan met zoogdieren of vogels. Nochtans heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ze net als andere dieren over probleemoplossingsgedrag beschikken en sociale en emotionele wezens zijn. Sommige vissoorten hebben ook een heel goed geheugen.