Voor het milieu

De consumptie van vlees is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de totale broeikasuitstoot.
Er lopen zo’n twintig miljard landbouwdieren rond op onze aarde. Al die dieren moeten eten krijgen.
Onze veestapel produceert ontzettend veel mest. Die mest bevat nitraten, die deels in de lucht (in de vorm van ammoniak) en deels in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ze bedreigen de kwaliteit van het drink- en zwemwater, en ook de visbestanden.
Volgens de FAO zou veeteelt wel eens de grootste bedreiging voor biodiversiteit kunnen zijn.