Voor het milieu

Onderzoek toont aan dat iedereen zijn of haar voedselgerelateerde koolstofvoetafdruk kan halveren door over te stappen op een plantaardig dieet, en dat de wereldwijde broeikasgasuitstoot voor het jaar 2050 tot wel 70 procent kan afnemen als we er allemaal voor kiezen om veganistisch te eten. Vlees, zuivel en andere dierlijke producten creëren meer broeikasgassen dan plantaardig voedsel. Ook gebruiken ze meer land, leiden ze tot ontbossing op grote schaal en watervervuiling.

De conclusie is dan ook eenvoudig: een plantaardig dieet is één van de makkelijkste en meest effectieve manieren waarop ieder van ons het klimaat positief kan beïnvloeden!

Volgens de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) wordt 14,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de veehouderij.
Grote hoeveelheden bos worden gekapt om vee op te kunnen laten grazen en veevoer te verbouwen.
Onze veestapel produceert ontzettend veel mest. Die mest bevat nitraten, die deels in de lucht (in de vorm van ammoniak) en deels in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ze bedreigen de kwaliteit van het drink- en zwemwater, en ook de visbestanden.
Volgens de FAO zou veeteelt wel eens de grootste bedreiging voor biodiversiteit kunnen zijn.