Waarom plantaardig

Voor je gezondheid

Ook kinderen kunnen genieten van gezond plantaardig eten. De American Dietetic Association, de meest gezaghebbende organisatie ter wereld op het vlak van voeding, stelt dat 'goed uitgebalanceerde veggie en plantaardige voedingswijzen nutritioneel geschikt en gezond kunnen zijn voor kinderen'.
Uit de nationale voedselconsumptiepeiling blijkt dat Belgen te veel vlees en te weinig groenten en fruit op het menu zetten. Jammer, want meer plantaardig eten, heeft heel wat voordelen.
Ben je in verwachting, of van plan het te worden en eet je vegetarisch of volledig plantaardig? Hier vind je alle informatie over gezond plantaardig eten tijdens je zwangerschap.
Er bestaat geen twijfel over dat mensen van alle leeftijden, dus ook baby's, perfect kunnen leven met vegetarische of veganistische voeding.

Voor het milieu

Volgens de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) wordt 14,5 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de veehouderij.
Grote hoeveelheden bos worden gekapt om vee op te kunnen laten grazen en veevoer te verbouwen.
Onze veestapel produceert ontzettend veel mest. Die mest bevat nitraten, die deels in de lucht (in de vorm van ammoniak) en deels in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Ze bedreigen de kwaliteit van het drink- en zwemwater, en ook de visbestanden.
Volgens de FAO zou veeteelt wel eens de grootste bedreiging voor biodiversiteit kunnen zijn.

Voor de dieren

Varkens zijn erg nieuwsgierig, empathisch en intelligent. Ze zijn in staat om abstract te denken, hebben een hoog concentratievermogen en zijn zijn zelfs zelfbewust. Met andere woorden moeten ze dus zeker niet onderdoen voor onze honden en katten, integendeel.
Kippen zijn slimme en gevoelige individuen met elk een eigen persoonlijkheid. Hun cognitieve vermogen is vergelijkbaar is met dat van zoogdieren zoals katten en honden. Kippen zijn de meest gehouden landbouwdieren in de Belgische veeteelt, toch zien we ze bijna nooit omdat ze volledig verborgen leven.
In natuurlijke omstandigheden grazen runderen ongeveer zes uren per dag en zijn ze nog eens acht uren bezig met het herkauwen van hun voedsel. Een rund (van 800 kg) drinkt per dag ongeveer 100 liter water en eet ongeveer 130 kg voedsel. Ze liggen 40 tot 50% van de tijd neer. Bijgevolg is het belangrijk dat koeien de mogelijkheid krijgen om te gaan liggen of om op te staan wanneer ze dat willen.
Vissen hebben vaak het minst op sympathie te rekenen. Ze zijn dan ook minder aaibaar en we hebben er doorgaans een minder nauwe band mee dan met zoogdieren of vogels. Nochtans heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ze net als andere dieren over probleemoplossingsgedrag beschikken en sociale en emotionele wezens zijn. Sommige vissoorten hebben ook een heel goed geheugen.